Oferta

Księgowość małych i średnich firm

Biuro rachunkowe LIBROMANIA świadczy kompleksową usługę księgową oraz kadrowo-płacową dla małych i średnich firm. Doceniamy pracę przedsiębiorców i doskonale rozumiemy to, że wśród licznych obowiązków nie znajdują oni czasu na prowadzenie dokumentacji. Polecamy się do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, rejestrów VAT i rozliczeń z ZUS-em.

Zakres naszych usług obejmuje:

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

 • księgowanie dokumentów.
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie i przekazywanie w formie elektronicznej do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
 • zakładanie i likwidacje działalności.

Prowadzenie ewidencji dla ryczałtu:

 • księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów,
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • sporządzanie i przekazywanie w formie elektronicznej do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
 • zakładanie i likwidacje działalności.

Prowadzenie rozliczeń VAT:

 • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupu;
 • prowadzenie rozliczeń VAT przy sprzedaży i zakupach wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT),
 • sporządzanie i elektroniczna wysyłka deklaracji VAT-UE,
 • sporządzanie i elektroniczna wysyłka raportu VAT_JPK,
 • sporządzanie i elektroniczna wysyłka deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Obsługa kadrowo - płacowa:

 • przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,
 • sporządzanie miesięcznych list płac,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych,
 • obliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie oraz przesyłanie w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń (PIT-8AR, PIT-4R),
 • sporządzanie na koniec roku kalendarzowego: raportów RMUA, kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (w tym umowa o pracę; PIT 2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy),
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (tzw. teczek osobowych).
 • prowadzenie ewidencji urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy.